Autor:

Sukces pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia, osiągnięcie zamierzonego celu”.

Sukces jest małym zwycięstwem, które prowadzi do końcowej, szczęśliwej drogi. Nie zawsze wiemy, że osiągnęliśmy sukces. Pierwsze sukcesy to pochwała za dobrze rozwiązane zadanie czy nawet za dobre sprawowanie. To jest właśnie sukces dziecka, który nie zawsze potrafi rozpoznać. Jak stwierdza S. Collins „Sukcesy te stworzyli dla nas inni. Zaplanowali je nasi rodzice i nauczyciele. Wierzyli, że musimy je osiągnąć” 1 .

Rodzice swoim zachowaniem, stylem wychowania, atmosferą wychowawczą, którą tworzą, przygotowują nas na życiowe sukcesy. Zazwyczaj pomagają w nauce, chcą by dziecko dobrze się uczyło, było jak najlepsze. „Uznanie buduje pewność siebie. Gdy znajdujemy się w nowej sytuacji, umysł automatycznie i nieświadomie przeszukuje naszą pamięć i porównuje teraz z wtedy”2.

Jakie są zasady, aby osiągnąć cel? To proste.

- trzeba ustalić swój cel

- trzeba wziąć się do roboty

- trzeba myśleć i wyciągać szybko wnioski

- trzeba sprzedawać (czyli żeby coś od kogoś dostać, trzeba temu komuś też coś dać, coś w zamian)

- trzeba się rozwijać, nie można usiąść na laurach po pierwszym sukcesie

- trzeba planować i sterować, co chcemy osiągnąć, aby Cel był zasłużony.

Warunkiem sukcesu jest dostosowanie strategii wejścia i konkurowania na rynku do jego specyfiki, a przede wszystkim do jego otwartości i lokalności”.3

Najważniejsza jest pewność siebie. Aby osiągnąć swój cel, musimy wiedzieć i być odważni w tym, co robimy. „Wszyscy znamy, a przynajmniej widzieliśmy dzieci, które promienieją wysokim poczuciem własnej wartości: czują, że są wspaniałe, nie przejmują się zanadto tym, co inni myślą na ich temat”4

Dzieci powinny dojść do swych osiągnięć, sukcesów poprzez:

  • Motywację
  • Zabawę
  • Wyznaczenie celu
  • Wpojenie wartości

1Collins S., Radość sukcesu, Świat Książki, Warszawa 2004, s. 21

2Tamże, s. 23

3Romanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997, s.51

4Carlson R., Dzieci, rodzice i szczęście, Wydawnictwo „Ravi”, Łódź 1995, s. 19