Autor:

Związek Harcerstwa Polskiego jest jedną z największych organizacji pozarządowych w Polsce. W styczniu 2019 r. liczba wszystkich harcerzy wynosiła 104,807 tys.1

Cel, który przyświeca harcerstwu od ponad stu lat to wspieranie w wychowaniu i stwarzanie odpowiednich warunków do rozwoju dzieci i młodzieży „Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.”2 Główne wartości, które płyną z działań harcerskich to pomoc, pożyteczne prace na rzecz innych, przyjaźń, patriotyzm, braterstwo, ekologia i wiara. Wszystkie wartości przekazywane są członkom organizacji za pomocą specjalnie dostosowanego do ich wieku programu, uczeniu poprzez działanie i za pomocą Prawa Harcerskiego, które jest kodeksem postępowania harcerza i harcerki w Polsce.

Podstawową jednostką zrzeszającą dzieci są gromady zuchowe lub drużyny harcerskie, które należą do hufców.

We Wrocławiu znajdują się dwa hufce, które organizują popołudniowy czas dla młodych druhen i druhów.

Dzieci chcące podjąć wyzwanie i przeżyć harcerską przygodę są zapraszane na zbiórki poszczególnych drużyn, które stacjonują przeważnie w szkołach lub w innym miejscach publicznych np. domach kultury. Ich działanie charakteryzują cotygodniowe zbiórki, wyjazdy weekendowe jak i dłuższe: obozy, zimowiska oraz inne formy działania.

Dzieci zdobywają nowe umiejętności przeważnie w imię hasła „nauka przez zabawę” oraz w praktycznym działaniu. W harcerstwie nie ma miejsca na czystą teorię, dzieci próbują, doświadczają i wyciągają z nauki wnioski na przyszłość, a czasem na całe życie.

Harcerstwo mimo swojej 100 letniej historii nadal opiera swoje działania na sprawnościach i stopniach, które są nieodłącznym elementem rozwoju członków organizacji. Dostosowuje jednak ich treści i zadania do obecnej młodzieży, potrzeb dzisiejszego świata i jego możliwości.

Obecnie harcerstwo przewiduje 4 kategorie wiekowe, dla których jest rozpisany program:

  • Zuchy 6-10 lat (są gromady zuchowe, które przyjmują już pięciolatków)
  • Harcerze 10-13 lat
  • Harcerze starsi 13-16 lat
  • Wędrownicy 16-21 lat

Wszystkich Rodziców i chętne dzieci zachęcamy do kontaktu z poszczególnymi jednostkami hufca w celu dowiedzenia się szczegółów i informacji na temat działania drużyn w naszym mieście.

CZUWAJ!
phm. Ewa Żurman

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Oficjalna Strona Harcerskiego Instytutu Badawczego, zestawienie ogólne (stan na 1.01.2019) https://hib.zhp.pl/zhp-w-liczbach/ [dostęp 19.03.2020]
2 Oficjalna Strona Związku Harcerstwa Polskiego https://zhp.pl/ozhp/misja-zhp/ [dostęp 18.03.2020]