Autor:

Czasem nam wszystkim zdarzyło się rozładować gniew, napięcie, frustracje oraz złość na współpracownikach, osobach najbliższych bądź na ludziach, którzy akurat znaleźli się „pod ręką”. Występuje wiele przyczyn zachowań agresywnych. Pierwszą z przyczyn mogą być predyspozycje psychologiczne, takie jak temperament czy wysoka pobudliwość. Drugą z przyczyn występowania zachowań agresywnych są cechy indywidualne, np.: samokontrola. Kolejne to kontekst kulturowy, środowisko fizyczne, sfera stosunków międzyludzkich, stymulatory oraz obecność możliwej ofiary. W związku z tym pojawia się pytanie: jak radzić sobie z wszechobecną agresją? W jaki sposób nie dać wyprowadzić się z równowagi? Z psychologicznego punktu widzenia, redukcja napięcia jest traktowana jako coś zdrowego oraz zrozumiałego do utrzymania wewnętrznej równowagi. Mowa tu o dojrzałym rozładowaniu napięcia. 

    Warto zwrócić uwagę na tzw. Trening kontroli złości –ABC Złości. Metoda ta opiera się na określeniu oraz zidentyfikowaniu wyzwalaczy złości. Trening ten składa się z etapu pierwszego, który polega na określeniu:

  1. Co powoduje problem? (czyli tzw. wyzwalacze),
  2. Co zrobiłeś? (Twoja faktyczna reakcja na wyzwalacz),
  3. Jakie wystąpiły konsekwencje?.

W momencie, gdy każdy odpowie sobie na te trzy zadane pytania, musi przejść przez siedem faz, które umożliwiają redukcję napięcia, złości, gniewu oraz pomoże w zakończeniu treningu. 

  • Krok pierwszy odnosi się do rozpoznania wyzwalaczy pochodzących z zewnątrz, zaliczamy do niech rzeczy robione przez innych ludzi, ale powodujący naszą złość,
  • Krok drugi niesie ze sobą identyfikację wyzwalaczy wewnętrznych, czyli wszystkie komunikaty, jakie ludzie mówią do siebie w sytuacji, gdy zaistnieje wyzwalacz zewnętrzny,
  • Krokiem trzecim jest rozpoznawanie symptomów złości,
  • Czwarty krok to stosowanie reduktorów gniewu i złości, zaliczamy do tego liczenie, głębokie oddechy, wycofanie się z sytuacji,
  • Krok piąty – autoinstrukcje, np.; spokojnie, wyluzuj, nie złość się,
  • Szósty krok to samoocena, np.; nagradzanie się za opanowanie złości,
  • Krokiem siódmym jest cykl złości, czyli zastanawiamy się nad rzeczami, zachowaniami, które wywołują złość u innych.

Umiejętne stosowanie treningu kontroli złości powinno poprawić nasze relacje z innymi ludźmi, ale także pomoże nam być bardziej zrelaksowanymi oraz pogodnymi.

Gabriela Szczepan