Rekrutacja

Projekt RPMP.10.01.01-12-0114/19
Ja też będę Przedszkolakiem! Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez utworzenie 60 nowych miejsc opieki przedszkolnej

Projekt realizowany 01.04.2020r. - 31.12.2022r.
Projekt realizowany jest w partnerstwie przez

KLAUDINE Klaudyna Cichocka-Volkov oraz High Five Academy Tomasz Ciechoń

w ramach regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu jest utworzenie 60 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci 3 i 4. letnich w tym 30 dla kobiet i 12 dla dzieci niepełnosprawnych na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego w dwóch krakowskich ośrodkach wychowania przedszkolnego oraz poprawa jakości opieki nad dziećmi w tych placówkach, poszerzenie zakresu zajęć dodatkowych, podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze pedagogiki specjalnej.

Całkowita wartość projektu: 971 300,00 zł
Wysokość dofinansowania: 825 605,00 zł

  1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
  2. Informacja o dziecku
  3. Karta zgłoszenia
  4. Obowiązek informacyjny
  5. Regulamin rekrutacji
  6. Zgoda na przetwarzanie danych
  7. Plakat

Masz pytania?

Pisz Śmiało