O nas

Niepubliczne Przedszkole „Łobuziaki” mieści się w przytulnym „czerwonym” domu na Maślicach. Otoczony jest malowniczym ogrodem, a jego okolica obfituje w tereny zielone – staw oraz las. Potencjalny „Łobuziak” po wejściu do przedszkola już w szatni może poczuć panujący tu ciepły i rodzinny klimat. Na ścianach prezentują się wystawy tematyczne prac plastycznych i technicznych naszych przedszkolaków.

W naszym przedszkolu pracują wyspecjalizowani pedagodzy z pasją oraz nietuzinkowym podejściem do dzieci. Każdy z nich posiada indywidualny, szczególny dar zjednywania sobie dzieci, ale wszystkim przyświeca ta sama idea: Wyposażyć dziecko w takie umiejętności, aby w dorosłym życiu stało się człowiekiem samodzielnym, odważnym, pewnym siebie, asertywnym, a zarazem empatycznym. Poprzez wewnętrzną motywację chcą odkryć w dziecku talenty i mocne strony, aby mogło spełniać swoje marzenia i rozwijać pasje. Nauczyciele w Łobuziakach przedstawiają dziecku świat takim, jaki jest: chcą nauczyć radzenia sobie w różnych sytuacjach, nie podając gotowych rozwiązań – stwarzają więc środowisko, w którym poprzez doświadczenie, popełnianie błędów i wyciąganie wniosków dzieci budują hierarchię wartości zgodną z normami społecznymi.

Do naszej kadry należą:

  • nauczyciele – artyści, którzy czekają na każdą młodą osobę pragnącą w twórczy sposób wyrazić swoje emocje, doświadczenia, plany, np. poprzez zajęcia ceramiczne, sensoplastyczne oraz rytmiczne.
  • nauczyciele – konstruktorzy, którzy chętnie wykorzystują Lego Education – innowacyjną metodę nauczania opartą na klockach lego. Pracując z zestawami Lego Education nauczyciele w nietypowy sposób formują w dzieciach jednocześnie umiejętności matematyczne, językowe oraz społeczne. Dodatkowo doskonalą motorykę małą oraz nieszablonowe myślenie.
  • nauczyciele – logopedzi, którzy potrafią sprawić, iż każda trudność w rozwoju mowy nie jest przeszkodą, a pretekstem do dobrej zabawy.
  • nauczyciele – psycholodzy, którzy dbają o to, by wyposażyć dzieci w kompetencje społeczne – uczą harmonijnej współpracy w grupie, radzenia sobie w stresujących sytuacjach, budują umiejętności interpersonalne. Uczą empatii, jednocześnie wzmacniając poczucie własnej wartości, asertywność oraz autonomię.
  • nauczyciele – tutorzy, dzięki którym całe rodziny objęte są spersonalizowaną i całościową opieką z uwzględnieniem faktu, że nasze życie i rozwój odbywają się jednocześnie w wielu sferach.
  • nauczyciele – lingwiści, którzy w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka uczą zawiłości języka angielskiego.
  • eko – nauczyciele: starają się uwrażliwić dzieci na piękno przyrody i zagrożenia, jakie stwarza działalność człowieka. Wykorzystują zajęcia z dogoterapii oraz ogród naturalny, który jest świetnym miejscem do odkrywania, eksplorowania, a także dbania o teren zielony. Łobuziaki sadzą tam warzywa i owoce, korzystają z kuchni błotnej oraz parku linowego, opiekują się ptactwem w okresie zimowym oraz poznają podstawowe informacje na temat fauny i flory.

Przedszkole „Łobuziaki” czerpie inspirację z pedagogiki Montessori oraz idei szkoły tutorskiej. Dzieci korzystają ze specjalistycznych materiałów Montessori, dzięki którym rozwijają się harmonijnie we wszystkich czterech sferach: poznawczej, emocjonalnej, społecznej i fizycznej.

W budynku znajduje się kuchnia, która serwuje posiłki przygotowywane na podstawie menu opartego o ekologiczną żywność. Nasz dietetyk dba, aby dzieci jadły racjonalnie, ale też smacznie i z walorem estetycznym.

Czekamy na Państwa Pociechy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00.

Przekonajcie się sami, że Dziecko, jego indywidualne potrzeby oraz rozwój są misją naszego przedszkola, do której z pasją dążymy.

Masz pytania?

Pisz Śmiało
    Skip to content