Opłaty

W ramach całodzniennego pobytu dziecka w przedszkolu placówka zapewnia:

 • bezpłatne 5 godzin dziennie od 8:00 do 13:00,
 • odpłatną realizację zajęć wykraczającą poza realizację podstawy programowej w godzinach od 6:00 do 8:00 i od 13:00 do 17:00 i wynosi 1,00 zł/godz. wg. deklaracji składanych przez rodziców.

Bezpłatny pobyt obejmuje:

 • opiekę w godzinach od 8:00 do 13:00,
 • zajęcia dydaktyczne obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego – 5h,
 • zajęcia rozwijające zdolności matematyczne – LEGO Education,
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia z elementami rytmiki,
 • zajęcia z języka angielskiego z wychowawcą
 • projekty edukacyjne,
 • religia dla chętnych,
 • opiekę psychologa,
 • opiekę logopedy.

Wyżywienie dodatkowo płatne. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 8 zł :

 • śniadanie – 2 zł
 • zupka – 2 zł
 • drugie dania z podwieczorkiem – 4 zł

Masz pytania?

Pisz Śmiało