Autor:

W rodzinie zarówno rodzice, jak i dzieci posiadają określone role, a także zajmują jasno wyznaczone miejsce w hierarchii rodzinnej.

Postawy, jakimi odznaczają się rodzice, mogą wpływać zakłócająco lub pobudzająco na kształtowanie osobowości dziecka i jego rozwój. To właśnie rodzina jest pierwszym środowiskiem wychowawczym i rozwojowym. Wpływy te są rozległe i oddziałują na wzrost funkcji poznawczych u dziecka. W późniejszym okresie wpływa to na jego osiągnięcia szkolne, a kolejno na kształtowanie równowagi i dojrzałości emocjonalnej bądź społecznej,
a także na pełnienie późniejszych ról rodzicielskich w dorosłości.

Do postaw rodzicielskich zaliczamy takie postawy, które stwarzają odpowiednie warunki do prawidłowego kształtowania i rozwoju dziecka, oraz niewłaściwe, czyli takie, które negatywnie wpływają na rozwój jego osobowości.

W momencie gdy w rodzinie występuję zaufanie, wzajemny szacunek, życzliwość, a dzieci nie obawiają się rozmawiać
z rodzicami, taka rodzina posiada prawidłowe układy ról oraz posługuje się właściwymi metodami wychowawczymi.

Jednakże, gdy rodzina nie okazuje sobie zaufania, szacunku, a dzieci są odsuwane od rodziców w sposób emocjonalny czy fizyczny, świadczy to o negatywnych normach oraz nieprawidłowych rolach odgrywanych przez rodziców.

Następstwa wychowawcze w obu tych rodzinach będą różne. W rodzinie
z właściwymi postawami rodzicielskimi dziecko będzie prawidłowo funkcjonować
w rodzinie, ale i w społeczeństwie, będzie szanować autorytety, a także wystąpi u niego wewnętrzna dyscyplina. W rodzinie z niewłaściwymi postawami dziecko będzie nieufne względem innych, jak również będzie niewłaściwie przygotowane do życia, egoistyczne bądź będzie ukazywać postawę pozornie zdyscyplinowaną, aby uniknąć kar.

Rodzice powinni okazywać określone wartości, takie jak przyjaźń, miłość, zaufanie czy dobro. Do właściwych postaw zaliczamy: akceptację dziecka i tego, jakim jest, współdziałanie z dzieckiem, dawanie mu swobody dostosowanej do jego wieku, a także uznanie jego praw jako członka rodziny.

Przygotowała: Agnieszka Janczura