Autor:

Telewizja jest obecnie najpopularniejszym środkiem masowego przekazu. Telewizor stał się dość popularnym sprzętem w naszych domach. Jest ciągle udoskonalany i wykorzystywany. Poświęcamy mu swój czas i uwagę. Zawdzięczamy odpoczynek, kontakt ze światem, różnorodne informacje, emocje, przeżycia, porady, wskazówki, recepty.

W ostatnich latach znacznie wzrosła rola telewizji jako źródło oddziaływań wychowawczych.

Na początku swoją uwagę skupimy na pozytywnym wpływie. Dzięki telewizji dzieci często zaskakują nauczycieli i rodziców zasobem wiedzy, kojarzeniem i znajomością różnych faktów, a także zasobem słownictwa. Aby telewizja miała pozytywny wpływ, należy przestrzegać czasu poświęconego na nią, ale także trzeba skupić uwagę na wieku dzieci i treści oglądanych programów.

Programy przeznaczone dla dzieci dostosowane do wieku:

-bajki ( dobranocki)

-programy przyrodnicze

-seriale dla dzieci

-programy historyczne

Rodzice powinni być świadomi tego, co oglądają ich pociechy. Na rodzicach spoczywa obowiązek wytłumaczenia dziecku, jak racjonalnie ma korzystać z telewizji.

Możemy wyróżnić pozytywne aspekty oddziaływania telewizji na dziecko:

-wzbogacenie wiedzy,

-rozbudzenie zainteresowań,

-kształcenie postaw społecznych.

Czas teraz na negatywny wpływ oglądania telewizji przez dzieci. Oglądanie telewizji zmniejsza czas na inne, często ciekawsze zajęcia. Mam tu na myśli między innymi zabawę czy wypoczynek na świeżym powietrzu. Zbyt duża ilość czasu poświęcanego na oglądanie telewizji zaburza kontakty dzieci z rodzicami, ogranicza ich rozmowy ze sobą. Bardzo ważne, coraz częściej w programach telewizyjnych pojawia się agresja. Dzieci oglądając telewizję narażone są na jej oddziaływanie. Obrazy z aktami przemocy silnie działają na psychikę małego widza, który nie potrafi jeszcze racjonalnie oddzielić dobra od zła.

Możemy wyróżnić negatywne aspekty oddziaływania telewizji na dziecko:

-przeciąża układ nerwowy ,

-wprowadza dezorganizację informacyjną

-zakłóca organizację życia,

-zaburza komunikację, gdyż dialog z ekranem jest jednostronny

WAŻNE: Specjaliści twierdzą, iż optymalna odległość od ekranu telewizyjnego powinna wynosić co najmniej 2,5 metra.

Z jednej strony telewizja może stanowić zagrożenie w procesie wychowania i kształtowania się postaw dziecka, natomiast z drugiej strony posiada wiele pozytywnych aspektów. Zadaniem rodziców, nauczycieli, dorosłych jest zatem przygotowanie młodego człowieka do odbioru mediów w sposób odpowiedzialny i korzystny.