Autor:

Dziecko w wieku przedszkolnym jest dobrym obserwatorem otaczającego świata. Celem edukacji jest zbliżenie dzieci do przyrody, kształtowanie właściwego i opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt.

Ważną rolę odgrywa NAUCZYCIEL, wiedza jaką posiada, sposób oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych, a przede wszystkim postawa i osobisty stosunek do przyrody.

Działania nauczyciela powinny skupiać się przede wszystkim na:
-zapoznaniu z wyglądem oraz sposobem życia roślin i zwierząt z najbliższego otoczenia,
-kształtowaniu umiejętności dostrzegania piękna w zjawiskach przyrodniczych,
-kształtowaniu umiejętności obserwowaniu rzeczywistości przyrodniczej.

Kontakt z przyrodą wpływa również na rozwój emocjonalny. Stanowi okazję do cieszenia się z miłych rzeczy, obcujące z przyrodą dziecko rozwija w sobie wrażliwość artystyczną, dzięki której doznaje radosnych przeżyć i wrażeń, nie zapominajmy o tym :).

Angelika Żok