Autor:

Okres przedszkolny to czas, gdy u dziecka wzrasta sprawność ruchowa. U dzieci w wieku przedszkolnym zaobserwować można dużą potrzebę ruchu, jak również konieczność jego zaspokojenia. Wpływa to korzystanie na zmiany koordynacji ruchowej i sprawności. Okres ten nazywany jest „złotym wiekiem motoryczności”. Rodzice oraz nauczyciele powinni dbać o rozwój fizyczny oraz sprawność ruchową dziecka. Choć w XXI wieku zauważa się, iż rodzice nie dostosowują ilości i form pasujących do aktywności dziecka. Wolą oni, aby ich dziecko spędzało czas na przykład przed telewizorem, co wpływa na zdrowie i wygląd malucha. Warunki pogodowe też są wymówką na nieorganizowanie wolnego, aktywnego czasu dziecka. Choć może to być formą nabycia przez dziecko odporności organizmu i kondycji. W ten sposób rodzice negatywnie wpływają na zdrowie i postawę prozdrowotną swojego dziecka, a pracownicy przedszkoli mają utrudnioną pracę, gdyż muszą zwiększyć pokłady swojej pracy w kierunku aktywności fizycznej i jej rozwoju. Występuje to poprzez organizowanie przez nauczyciela różnych zabaw, które zawierają różne elementy ruchowe, czy to bieganie, czy utrzymanie równowagi przez malucha. Zajęcia takie odbywają się nawet kilka razy dziennie.

Według nowej podstawy programowej podopieczny kończący instytucję przedszkolną, a rozpoczynający szkołę, musi dbać o zdrowie oraz sprawność fizyczną, a także uczestniczyć w zajęciach odbywających się np.: w sali gimnastycznej czy ogrodzie. Warto, aby w tym aspekcie pojawiła się współpraca pomiędzy nauczycielem, a rodzicami dziecka. Rodzice powinni zrozumieć, iż dla dziecka oraz jego prawidłowego rozwoju psychoruchowego aktywność fizyczna i czas tak spędzony jest bardzo ważny.

Aktywność tę mogą promować w różny sposób na przykład za pomocą gimnastyki, swoich postaw prozdrowotnych i chęci spędzania czasu rodzica z dzieckiem. Gimnastyka malucha nie powinna polegać na wydawaniu komend przez rodzica, ale na wesołej zabawie. W momencie, gdy dziecko słyszy tylko polecenia, komendy i uwagi, przestaje być to dla niego zabawa, a staje się udręką.

W tej sytuacji zaczyna ono unikać ćwiczeń i tak spędzonego czasu z rodzicami. Postawa prozdrowotna rodziców też jest ważna. Rodzice poprzez spędzanie wolnego czasu przed telewizorem pokazują dziecku, że to jest najlepsza forma relaksu, lecz nie wpływa to pozytywnie na zdrowie. Rodzice muszą tak zorganizować czas, aby spędzić go z dzieckiem jak najlepiej, może to być np.: jazda na rowerze. Z jednej strony jest to dobre dla organizmu, z drugiej można spędzić miły czas z rodzicami, nawiązać głębsze relacje oraz oglądać naturę, która otacza rodzinę. Podczas organizowania zajęć, które nie mogą odbyć się na świeżym powietrzu, ważne jest, aby spełnione były pewne warunki. Pierwszym warunkiem jest higiena, a drugim zdrowie. Jeżeli zajęcia czy zabawy odbywają się w pokoju ze względu na złe warunki atmosferyczne na zewnątrz, pokój powinien być przewietrzony, dziecko zaś musi być przebrane w strój dla niego wygodny. Nawet gdy zajęcia odbywają się na zewnątrz przedszkolak powinien wiedzieć co mu wolno, a czego nie. Dziecko musi wiedzieć, iż w pokoju, gdzie się bawi, nie wchodzi się na meble lub nie wolno grać w piłkę, a na zewnątrz nie wchodzimy na drzewa.

Ważne jest, aby stwarzać dziecku warunki do spędzania aktywnego czasu na świeżym powietrzu. Uczyć je, że taka forma zabaw czy nauki może być wesoła i śmieszna, ale także pozytywnie wpływa na zdrowie. Rodzice poprzez swoją postawę muszą dawać pozytywny przykład, ale także zachęcać dziecko oraz współpracować z nauczycielami, żeby to dziecko chciało tak spędzać czas. W taki sposób u dziecka pojawia się satysfakcja, głębsze relacje domowników, a także wyższe poczucie własnej wartości, gdyż jest dla kogoś ważne.

Przygotowała: Agnieszka Janczura