Autor:

Wyprawa ku wartościom zaczyna się od urodzenia i trwa do końca życia.
Dlatego tak ważne jest wczesne rozpoczęcie przekazywania wartości, które coraz częściej zanikają we współczesnych rodzinach, przekształcając się w szkodliwe zachowania.
W domu rodzinnym rozpoczyna się podróż po to, co cenne w życiu. Rola rodziców jest tu kluczowa, nie kończy się ona na zarabianiu i utrzymaniu materialnym dziecka. Najważniejszym elementem jest jego rozwój emocjonalny i duchowy. W świecie, w którym ludzie są ciągle zabiegani za „lepszym życiem”, paradoksalnie często nie mają czasu, aby dobrze go przeżyć, często nie zdając sobie sprawy, że robią to kosztem własnych dzieci. Z karierą zawodową zmiana hierarchii wartości spowodowała rezygnację z tradycyjnych wartości, które zawsze stanowiły o wychowaniu. Wartości, jakie przekazujemy od najmłodszych lat dzieciom, potem rzutują na ich dalsze życie. Poprzez miłość, więź, wspólną zabawę oraz inną formę wspólnego spędzania czasu rodzice uzbrajają dzieci w żelazne zasady, które powinny owocować w przyszłości dobrym i pozytywnym życiem. Dziecko w wieku przedszkolnym jest jak gąbka, chłonie w bardzo szybkim tempie wszystko, co dzieje się wokół niego. Dom rodzinny oraz przedszkole to miejsca, w których dziecko spędza większość swojego czasu, dlatego placówka przedszkolna powinna wspierać rodziców w przekazywaniu wartości najmłodszym. W obecnej podstawie programowej w celach wychowania przedszkolnego zawarto między innymi „budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe”. Jest to istotny cel, ponieważ, zarówno w domu jak i w placówce przedszkolnej, dziecko kształtuje swój stosunek do dobra i zła, odbywa pewnego rodzaju praktykę. Rodzice i nauczyciele powinni otaczać dziecko opieką, miłością, poświęcać mu czas i dawać przykład odpowiednich zachowań. Wskazywać, jakie zachowania są słuszne, a jakich dziecko powinno unikać, by mogło żyć w spokojnym, szczęśliwym i bezpiecznym dla siebie otoczeniu. Wartości są bardzo ważne w życiu każdego człowieka. Wychowanie i edukacja w ich duchu, od najmłodszych lat prowadzi do zrozumienia, zaakceptowania, a w następstwie zbudowania własnego systemu wartości. Można stwierdzić, że świat wartości dziecka jest uzależniony od świata wartości dorosłych, dlatego to, co przekazujemy dzieciom od najmłodszych lat jest bardzo istotne. Wychowanie młodego człowieka nie jest łatwym zadaniem. Wymaga cierpliwości i staranności, a przede wszystkim miłości i czasu, zarówno od rodziców, jak i wychowawców w placówkach edukacyjnych. Uwarunkowane jest również poprzez rozwój

dziecka, który w każdym przypadku przebiega indywidualnie. Biorąc pod uwagę fakt, że w dzisiejszym świecie ludzie gonią za dobrami materialnymi, brakuje im czasu, by przeżyć go razem ze swoimi rodzinami. Bywa, że dzieciom zastępuje się rodzinę pieniędzmi, zabawkami oraz najnowszym sprzętem elektronicznym, niestety prowadzi to do braku więzi pomiędzy rodzicami, a dziećmi.

Czytając ten artykuł mam nadzieję, że każdy z nas zastanowi się nad tym, że czasem warto zwolnić i pomyśleć nad tym, czy własnym przykładem i uwagą jaką poświęcamy dzieciom, budujemy w nich system wartości, który jest ważny dla nas i dzięki któremu wejdą pewnie i właściwie w swoje dorosłe życie.

Zgłębienie tematu:

I. Koźmińska ,E. Olszewska „ Z dzieckiem w świat wartości”, Świat Książki, Warszawa 2011