Integracja sensoryczna

Natalia Kantorek

Jestem pedagogiem i terapeutką z wykształcenia i z zamiłowania. Ukończyłam
studia magisterskie z pedagogiki o specjalności rewalidacja na Uniwersytecie
Wrocławskim oraz studia podyplomowe na kierunku Edukacja Przedszkolna. Od
wielu lat pracuję jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, zajmuję się także
wspieraniem rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Swoje
kwalifikacje terapeutyczne poszerzyłam również o ukończenie kursu Integracji
Sensorycznej I i II stopnia, a także o kurs Terapii ręki i zaburzeń motoryki małej I i II
stopnia. W swojej pracy często wykorzystuję Metodę Ruchu Rozwijającego W.
Sherborne, do której posiadam uprawnienia, dzięki tej metodzie odkrywam jak wiele
trudności rozwojowych można niwelować poprzez ruch, zabawę z drugą osobą i pracę
z ciałem. Moją pasją jest też muzyka, wykształcenie muzyczne pozwala mi wplatać do
zajęć elementy muzykoterapii. Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci, z którymi
staram się aktywnie spędzać czas.
Wybrane szkolenia:

 • Szkolenie „Metoda Aktywnego Słuchania Muzyki wg B. Strauss”
 • Szkolenie „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu- metoda sliding-
  in.”
 • Szkolenie „ Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo z deficytem uwagi.”
 • Szkolenie „Sylabowa nauka czytania”.

Joanna Fryze
Jestem terapeutką Integracji Sensorycznej i Bilateralnej, terapeutką ręki, logopedką kliniczną,
nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego. Ukończyłam studnia na Uniwersytecie
Wrocławskim, w Kolegium Nauczycielskim oraz na Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu. Doświadczenie zdobyłam w pracy w szkołach i w gabinetach terapeutycznych. W procesie
terapeutycznym ważne jest dla mnie holistyczne spojrzenie na dziecko oraz nawiązanie z nim dobrej
relacji. Wykorzystuję elementy zabawy w celu zmotywowania dzieci do aktywnego udziału
w zajęciach. Prywatnie jestem spełnioną mamą dwójki dzieci.
Wybrane kursy i szkolenia:

 • Terapia Integracji Sensorycznej (1 i 2 stopnia)
 • Terapia Integracji Bilateralnej
 • Terapia Neurotaktylna (poziom 1 i 2)
 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych (poziom 1 i 2)
 • Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych (poziom 1)
 • Dziecko wiotkie – z obniżonym posturalnym napięciem mięśniowym – formy oddziaływań
  terapeutycznych
 • Terapia ręki (1 i 2 stopnia)
 • Terapia miofunkcjonalna
 • Taping w logopedii
 • Język migany (kurs dla nauczycieli i służb społecznych, 3 stopnie)
 • Symultaniczno - sekwencyjna nauka czytania
 • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)
 • Dziecko i nastolatek z Zespołem Aspergera w przedszkolu, szkole i w społeczeństwie – problemy i
  rozwiązania

Masz pytania?

Pisz Śmiało
  Skip to content