Zajęcia muzyczno-rytmiczne

Zajęcia mające na celu rozwijanie wyobraźni muzycznej. Dzieci uczą się śpiewać, grają na małych instrumentach perkusyjnych, kształcą słuch. Poza tym, wykonują też ćwiczenia rytmiczne i ruchowe. Zajęcia sprzyjają również nauce pracy w grupie i tworzeniu więzi z rówieśnikami.

Aktywności umuzykalniające mają bardzo korzystny wpływ na rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny dziecka. Liczne badania naukowe wskazują, że zajęcia takie stymulują harmonijny rozwój mózgu, ćwiczą pamięć i koncentrację, rozwijają zdolności językowe oraz pomagają dzieciom uspokoić się i rozładować emocje.

Zajęcia prowadzi Barbara Piotrowska - pedagog wokalny, logopeda kliniczny, wokalistka, autorka tekstów i muzyki, antropolożka literatury, teatru i filmu. Prowadzi zajęcia śpiewu dla dzieci i młodzieży w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Absolwentka trzech uczelni: Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach na specjalności wokalistyka jazzowa w klasie Beaty Przybytek, Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na kierunku logopedia kliniczna oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym kontynuuje naukę na studiach doktoranckich w Instytucie Filologii Polskiej. Można ją usłyszeć na wrocławskich scenach: Narodowego Forum Muzyki, Vertigo Jazz Club i Impartu. W 2020 roku ukazała się płyta dla dzieci Uśmiechnięte piosenki z jej udziałem.

Masz pytania?

Pisz Śmiało
    Skip to content