Autor:

,, Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Janusz Korczak

Obserwując w ostatnim czasie zabawy dzieci na świeżym powietrzu czy w zamkniętych pomieszczeniach, nasuwa się jeden wniosek, a mianowicie: „Drodzy Rodzice, pozwólcie Waszym Dzieciom bawić się tak, jak chcą, gdzie chcą, czym chcą”. Może się trochę przy tym ubrudzą, zniszczą coś, zszokują trochę innych rodziców. Jednak warto pozwolić dziecku być twórczym. Obserwując bawiące się dziecko, widzimy obraz ciekawy, czasem wzruszający, a na pewno zaskakujący. Dzieci do zabawy potrafią wykorzystać najróżniejsze przedmioty. Umysły dziecięce są otwarte, świeże, nieustraszone. Warto pozwolić dziecku, aby próbowało wcielić swój plan zabawy w życie, gdyż dziecięca wyobraźnia nie zna żadnych ograniczeń. Oczywiście ważną rolą rodziców jest zwracanie uwagi, aby dziecko podczas zabawy nie wyrządziło sobie lub innym dzieciom krzywdy. Musimy pamiętać, iż dziecko potrzebuje zabawy z innymi dziećmi bez nadzoru dorosłych. Tylko w ten sposób może nauczyć się stanowienia o sobie, nawiązywania przyjaźni, rozwiązywania konfliktów.

Rodzice mają często obawy czy opory przed oddaniem dziecku kontroli i przyzwoleniem na zabawę w piasku czy błocie. Takie zachowania mogą wynikać z kilku powodów np. z obawy przed zarazkami, a i po części z przyjętego faktu, że dziecko jest naszą wizytówką. Z tego powodu biała bluzka i czysta buzia wydają się czymś pożądanym. Należy jednak pamiętać, że umożliwienie dziecku nieskrępowanej, wolnej zabawy i kontaktu z brudem są zarówno jego potrzebą rozwojową, jak i sposobem na budowanie odporności. Chciałabym podać kilka powodów, dla których warto mimo wszystko pozwolić dziecku na kreatywną zabawę z uwzględnieniem hasła ,,Brudne dziecko to szczęśliwe dziecko”.

  1. Odporność dziecka kształtuje się poprzez kontakt z drobnoustrojami, bakteriami i wirusami. Chowanie dzieci w zbyt sterylnych warunkach uniemożliwia nabywanie odporności.
  2. Brudzenie się dziecka idzie w parze z rozwojem psychoruchowym dziecka. Dzieci aktywne, ciekawe otaczającego świata podczas zabawy muszą się pobrudzić. Jeśli ograniczamy im tę możliwość, tym samym ograniczamy ich ciekawość poznawczą, spontaniczność oraz chęć eksplorowania otoczenia.
  3. Dziecko ,,brudne” to dziecko samodzielne. To, że dziecko jest brudne, jest efektem jego pędu do zrobienia czegoś samodzielnego np. samodzielnego przygotowania posiłku. W momencie pozwolenia mu na wykonanie nawet nieporadnie tych czynności, kształtujemy jego samodzielność, autonomię w późniejszych etapach rozwojowych.

Warto nadmienić, iż podczas zajęć terapeutycznych prowadzonych z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej prowadzone są zabawy z użyciem różnych ,,mazi” i konsystencji, a dziecięce zabawy piaskiem czy błotem to ich naturalny odpowiednik. Robienie babek z piasku, zupy z błota dostarcza dziecku różnorodnych bodźców sensorycznych.
W ten sposób dziecko odkrywa otaczający go świat oraz prawa fizyki. Małe dzieci poznają nowe konsystencje, struktury czy stany skupienia. Swobodna zabawa rozwija kreatywność.