Projekt

Uwaga!
Rekrutacja uzupełniająca

W dniach 24-25.08 odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do projektu unijnego.
Chętne osoby prosimy o składanie bezpośrednio w sekretariacie lub drogą e-mailową w formie skanu:
- Karty zgłoszenia dziecka
- Zgodę na przetwarzanie danych osobowych
- Aktualizację - Regulaminu rekrutacyjnego

"Twórcza Kraina & Łobuziaki - miejsca dziecięcych spotkań! Nowe miejsca edukacji przedszkolnej we Wrocławiu"

Projekt realizowany od października 2019 r. do sierpnia 2021 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez
KLAUDINE Klaudyna Cichocka-Volkov
oraz  Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny we Wrocławiu
w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 80 uczniów ( w tym 8 dzieci z niepełnosprawnością) oraz umożliwienie równego dostępu do wysokiej jakości usług przedszkolnych poprzez utworzenie 80 nowych miejsc w dwóch nowo tworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego przez Partnera wiodącego projektu 21 dzieci oraz przez Partnera projektu 59 dzieci, łącznie dla 80 dzieci, zakup wyposażenia, realizację dodatkowych zajęć dla 80 dzieci (w tym 8 dzieci z niepełnosprawnością) oraz doskonalenie kompetencji zawodowych 8 nauczycieli ( 2 w placówce utworzonej przez Partnera Wiodącego oraz 6 w placówce utworzonej przez Partnera projektu) w okresie od 01.10.2019-30.08.2021.

Partnerzy projektu przyjmują, że w wyniku jego realizacji:
- 8 nauczycieli uzyska kwalifikacje i niezbędne kompetencje
- 80 dzieci nabędzie kluczowe kompetencje oraz uniwersalne umiejętności
- 80 dzieci zwiększy szanse edukacyjne poprzez udział w zajęciach dodatkowych i specjalistycznych

Całkowita wartość projektu

2 081 970,00 zł
Numer projektu: RPDS.10.01.02-02-0007/19

Rekrutacja:
- Karta zgłoszenia dziecka – plik
- Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – plik
- Zgoda na przetwarzanie danych – plik

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną ( COVID-19) – podpisany skan dokumentu proszę wysłać w formie elektronicznej na adres mailowy sekretariat@lobuziaki.com.pl  lub w formie papierowej złożyć w siedzibie Punktu Przedszkolnego ul. Maślicka 148 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 500-063-038.

Dokumenty uczestnika projektu należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się do projektu:
- Informacja, deklaracja, obowiązek informacyjny - plik
- Umowa o świadczenie usług - plik

Obowiązek informacyjny wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)

Masz pytania?

Pisz Śmiało